Welcome, It's

Higher Education for Care Leavers without Family Support

תקופת הבגרות בהתהוות בקרב בוגרי פנימיות בישראל: המשאבים האישיים והסביבתיים המנבאים תפקוד מסתגל ורווחה נפשית של בוגרי פנימיות כארבע שנים לאחר סיום השהות

מחקר זה הוא המשך למחקר המעקב אחר בוגרי פנימיות בישראל ומציג את מצבם של הצעירים ארבע שנים לאחר היציאה מהפנימייה הן ברמת התפקוד והן ברמת המצוקה הנפשית. בשלב זה השתתפו במחקר 220 צעירים. המחקר אף בחן מה מנבא את מצבם של הצעירים בתקופה זו וכלל הן משאבים אישיים והן משאבים סביבתיים כמנבאים.

View the document Click here

קובץ לא נמצא.