Welcome, It's

Higher Education for Care Leavers without Family Support

קורס משלב עשיה באוניברסיטת בר אילן

אם אתם סטודנטים באוניברסיטת בר אילן:

בשנת הלימודים הקרובה (10/2014) יפתח קורס שמשלב עשיה חברתית במסגרת פנימיות.
ההשתתפות מקנה נקודות זכות ומלגה על סך 2000 שקלים.
לפרטים נוספים לחצו על הקישור
מכוונים גבוה
מוזמנים להרשם ולשתף חברים.