Welcome, It's

Higher Education for Care Leavers without Family Support

פרויקט דגל של אוניברסיטת בר אילן- אוניברסיטת בר אילן למענם של ילדים, בני נוער וצעירים מחוץ לבית הוריהם

המקום הטבעי של ילדים הוא במסגרת משפחתם הטבעית, אך קיימים מצבים בהם שהות ילדים בקרב משפחתם מהווה עבורם סיכון להזנחה, פגיעה פיזית או רגשית, או שמהווה סכנה או קושי גדול מנשוא להוריהם. במצבים כאלו, ניתן להפנות ילדים למסגרת חוץ ביתית אשר מהווה מסגרת שומרת ומגינה עבורם ומסייעת להם למצות את הפוטנציאל הטמון בכל אחד ואחד. בישראל, המסגרות החוץ ביתיות כוללות בעיקר משפחות אומנה, פנימיות, כפרי נוער ומעונות של חסות הנוער (כ 35,000  ילדים ובני נוער).

ילדים ובני נוער המתגוררים כיום במסגרות חוץ ביתיות וצעירים שבילו חלק ניכר מחייהם במסגרות אלו, הם מהאוכלוסיות המוחלשות והמודרות בחברה. 

השכלה היא כלי מרכזי לניעות חברתית ומהווה אמצעי חשוב להתערות בחברה ולתרומה לה. היא מסייעת לאנשים למצות את הפוטנציאל האישי ולהבטיח עתיד טוב יותר להם ולצאצאיהם. ההישגים הלימודיים של רבים מהילדים בסיכון ובמסגרות חוץ ביתיות הם נמוכים במיוחד, ורק מעטים מהם ממצים את הפוטנציאל שלהם ומשתלבים בבגרותם במסגרות ההשכלה הגבוהה, או במסלולי הכשרה מקצועית מתקדמת.

לאוניברסיטת בר אילן יש החובה והיכולת להתגייס למענה של קבוצה מודרת זו משום מערכת הערכים היהודית המנחה את כל פעילותנו והמכוונת אותנו לעזרה הדדית ולתיקון עולם. ייתרה מזו, פרופ' רמי בנבנישתי מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן מוביל שותפות ארוכת שנים למען אוכלוסייה זו. בית הספר לעבודה סוציאלית  מעורב בהכשרה מעשית במקומות שבהם נמצאים ילדים אלו, ויש לו קשרים ארוכי טווח עם משרדי הממשלה העוסקים באוכלוסייה זו ועם הארגונים השונים המעורבים בהגשת שירותים ובסנגור למענה. גם במחלקות נוספות, כגון חינוך ופסיכולוגיה, יש אנשי סגל המעורבים רבות בהתמודדות עם הצרכים של ילדים ובני נוער במצבי סיכון ומצוקה. ייתרה מזו, בקרב הסטודנטים, אנשי המנהלה והסגל האקדמי באוניברסיטה יש פוטנציאל עצום של נכונות לתרום ולהיות מעורב.

קהילת בר אילן, בהנהגת נשיא האוניברסיטה הרב פרופסור משה הרשקוביץ, התגייסה כדי למצות את היכולות והפוטנציאל הטמון בסטודנטים, אנשי הסגל האקדמי והמנהלי וידידי האוניברסיטה במטרה לסייע לילדים, לבני נוער ולצעירים ממסגרות חוץ ביתיות לקדם את יכולותיהם הלימודיות ולעודד אותם להשתלב במסגרות של השכלה גבוהה והכשרה מקצועית מתקדמת.

בית הספר לעבודה סוציאלית, בהנהגתה של פרופ' רחל דקל ראשת בית הספר ובניהול האקדמי של פרופ' בנבנישתי, יוביל את הפרויקט בשיתוף פעולה עם כל חלקי האוניברסיטה ועם משרדי הממשלה, עמותות והציבור הרחב המבקש להירתם למענם של ילדים ובני נוער במצבי סיכון ומצוקה.

במסגרת הפרויקט יתבצעו מספר רב של פעולות. להלן מספר תוכניות:

1. קורס המשלב מעורבות חברתית – לסטודנטים באוניברסיטת בר אילן מוצע קורס שנתי כללי מיוחד המשלב למידה עם מעורבות חברתית. תלמידי הקורס – 'מצבי סיכון, הזנחה והתעללות בקרב ילדים והשירותים למענם' סטודנטים בבר אילן יתנדבו לעבודה למענם של ילדי פנימיות ומשפחות אומנה. הם יהיו מנטורים, יסייעו בשיפור יכולות והישגים אקדמיים, יערכו סדנאות בתחום ההתמחות שלהם ויהוו מודלים להצלחה בלימודים אקדמיים. בקורס יהיה דיון הן בחומר העיוני והן בחוויה של מעורבות חברתית עם ילדים במצבי סיכון ומצוקה.

הסטודנטים יקבלו מלגה ותשלום לכיסוי הוצאות נסיעה.

2. ילדים ממסגרות חוץ ביתיות 'טועמים אקדמיה' בבר אילן: אוניברסיטת בר אילן מציעה סדנאות מדעיות עבור ילדי פנימיות כדי לחשוף אותם לפעילות אקדמית מתקדמת ולהקטין המרחק בינם לבין המשך לימודים. לתלמידים מצטיינים יוכנו קורסים המעניקים נקודות זכות בלימודים באקדמיה.

3. אוניברסיטת בר אילן מארחת: בתיאום עם המסגרות החוץ ביתיות השונות ייערכו באוניברסיטת בר אילן 'ימי שיא'  שאליהם יוזמנו קבוצות גדולות של ילדים ובני נוער כדי להקטין את המרחק בינם לאוניברסיטה ולעודד אותם להמשיך וללמוד. סטודנטים מתנדבים יארחו אותם באוניברסיטה וישתפו אותם בחוויות שלהם כסטודנטים.

4. האוניברסיטה פותחת שעריה לבוגרי המסגרות החוץ ביתיות: בקרב בוגרי המסגרות יש רבים המסוגלים להמשיך בלימודים גבוהים אך מתמודדים עם מחסומים גבוהים. כדי לעבור את הסף ולהירשם לאוניברסיטה ובהמשך לעמוד בדרישות האקדמיות הם זקוקים לתמיכה מתמשכת. האוניברסיטה תזמין בוגרים אלו לייעוץ ולהכוונה, תקל עליהם בתנאי הכניסה, ובמידת האפשר תסייע להם במלגות לשכר לימוד ומחייה ותתמוך בהם לימודית ורגשית במהלך לימודיהם.

5. קהילת בר אילן מתגייסת למענם של ילדים במסגרות חוץ ביתיות: מתוכננות פעילויות עם סטודנטים וחברי הסגל המנהלי והאקדמי כדי לחשוף אותם לקבוצה זו של ילדים ובני נוער נזקקים ולהציג בפניהם אפשרויות שונות להירתם ולהתגייס למענם.  

שותפויות: פרויקט הדגל יצא לדרך בתמיכת המועצה להשכלה גבוהה שנתנה לאוניברסיטה את 'דמי הפתיחה' כדי להתחיל במהלך. הפרויקט הוא בשיתוף פעולה מלא עם משרדי הממשלה הרלבנטיים (חינוך ורווחה), מנהלי פנימיות, עמותות האומנה ושורה של עמותות העוסקות בתחום זה ובהן- המועצה לילדים בסיכוי, 'למרחב', רש"י-קציר ואייסף. אנו פועלים להרחיב את מעגל העמותות שעמן נשתף פעולה.