Welcome, It's

Higher Education for Care Leavers without Family Support

דוח מסכם- פרויקט אוניברסיטה-פנימיות

פרויקט אוניברסיטה –פנימיות הינו פרויקט שהתנהל במסגרת בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בשנים תשע"ג- תשע"ד (2012-2014) שמטרתו להגביר את הנגישות לאוניברסיטה של בני נוער ממסגרות של פנימייה. פרויקט זה יכול לשמש דוגמא לתוכנית שניתן להעביר בפנימיות השונות כדי להנגיש את ההשכלה הגבוהה לחניכים בפנימיות ובכך לעודד השתלבות מוצלחת יותר של בוגרי הפנימיות בחברה.

View the document Click here

קובץ לא נמצא.