Welcome, It's

Higher Education for Care Leavers without Family Support

מחקר איכותני

ערכנו ראיונות עומק עם 17 בוגרי השמה חוץ ביתית בגרמניה ועם 11 בישראל. סיפורי החיים שלהם אפשרו לנו לחקור ולזהות את גורמי המפתח שמקדמים ואת אלו שמקשים על ההשתלבות של בוגרי השמה בהשכלה גבוהה. מסלולי ההשכלה של בוגרי השמה נחקרו בכל אחת מהמדינות ונבחנו במשותף על ידי הצוות משתי המדינות.