Welcome, It's

Higher Education for Care Leavers without Family Support

ארגון שגרירי רוטשילד

ארגון שגרירי רוטשילד מכשיר את דור העתיד של המנהיגות החברתית והעסקית בישראל

קרן רוטשילד קיסריה - ייסדה את ארגון שגרירי רוטשילד במטרה לבנות בישראל רשת מנהיגות רב- תחומית, מעורבת, משפיעה ובעלת אחריות חברתית. הארגון יעניק את ההזדמנות הטובה ביותר לבוגריו לממש את הפוטנציאל הגלום בהם, להצליח ולהפוך לשגרירים של שינוי חברתי מעמדות השפעה בחברה הישראלית

אם אתה שואף להוביל שינוי חברתי במדינת ישראל, אם אתה מוכן לעבוד קשה כדי להצליח בגדול, אם אתה רוצה להשתייך לנבחרת שמתעתדת להוביל את האג`נדה החברתית והעסקית במדינת ישראל - ארגון שגרירי רוטשילד הוא נקודת זינוק מצוינת לעתיד שאתה רוצה. העתיד שמגיע לך.  החברות בארגון מבטיחה לך:

  • מלגת לימודים משמעותית בהיקף של 20,000 ₪ לשנת לימודים, סיוע אקדמי וליווי מהתואר הראשון עם אפשרות המשך ליווי גם לתארים מתקדמים (במרכז הבינתחומי היקף המלגה השנתית גבוה יותר(.
  • אחריות חברתית, מנהיגות ומעורבות, עשייה והשפעה על יישובים וקהילות ברחבי הארץ באמצעות פרויקטים חברתיים חינוכיים.
  • פיתוח אישי ומקצועי - הכשרה ורכישת כלים מקצועיים ומיומנויות אישיות, התמחות מגוונת וניסיון מעשי בייזום, הקמה  וניהול פרויקטים .
  • השתייכות לנבחרת מגובשת, מובילה ומשפיעה חברתית ועסקית באמצעות רשת חברתית מפתחת המורכבת מגופים וחברות פרטיות מהמגזר העסקי, הציבורי והאזרחי.

הצלחה אמיתית היא תוצאה של עבודה קשה- במסגרת החברות בארגון הנך מתחייב ל:  

  • עשייה חברתית משמעותית, מחויבות ואחריות לקהילה.
  • השתתפות במפגשי הקבוצה על בסיס שבועי, השתתפות בכנסים שנתיים.
  • קורס אקדמי נוסף.

לפרטים נוספים ויצירת קשר:

טלפון: 04-6174809

אתר:  http://rothchild.priza.info/general_page.aspx