Welcome, It's

Higher Education for Care Leavers without Family Support

מרכזי צעירים

"מרכז הצעירים" מהווה פלטפורמה משמעותית לצרכים האישיים והקהילתיים של הצעירים ב-39 ישובים ברחבי הארץ ולמעשה משמש עבורם כבית. המרכז שוכן במבנה הממוקם במקום מרכזי, נגיש ונוח וכולל את כל השירותים והמענים הרלוונטיים לצעירים.

צוות "מרכז צעירים" כולל מנהל וצוות מקצועי האמונים על מספר תחומי ליבה, ביניהם: הנגשת השכלה גבוהה, תעסוקה לצעירים, מעורבות חברתית, מנהיגות ותרבות ופנאי.

סל השירותים של כל מרכז, בכל אחד מתחומי הליבה מציע שירותים לצעירים ושירותים לקהילה.

סל השירותים הפרטני כולל: יעוץ אישי; הכוון תעסוקתי והכוון לבחירת לימודים וקריירה; סיוע במציאת דרך וכיוון; סיוע בהנגשת השכלה גבוהה; קורסי פסיכומטרי מסובסדים; סיוע בכניסה לעולם העבודה (סדנאות כניסה והתמודדות בעולם העבודה, הכשרות מקצועיות והשמות) ומלגות לימודים.

סל השירותים לקהילות כולל: קורסי חממות ליזמות חברתית; קבוצות תיאטרון לקבוצות עולים שונות בשפתם; קבוצות תמיכה; קבוצות מנהיגות לקידום נושאים החשובים לצעירים וקבוצות דיאלוג בין ותיקים לעולים.

לרשימת מרכזי הצעירים ופרטים ליצירת קשר בכל מרכז: http://www.kenes-israel.org/content.php?id=90

לאתר מרכז הצעירים: http://www.israelyoung.com/