Welcome, It's

Higher Education for Care Leavers without Family Support

קרן אייסף

תוכנית אייסף- יותר ממלגת לימודים!

קרן אייסף מציעה לסטודנטים הלומדים במסלולים האקדמיים לתואר ראשון ושני להגיש מועמדות לחברות בקרן אייסף

ולקבל מלגת לימודים משמעותית וסל תמיכה אקדמי ואישי.

קרן אייסף בוחרת מידי שנה סטודנטים לחברות בקרן על פי קריטריונים של רקע כלכלי, שירות צבאי או לאומי, מעורבות חברתית ופוטנציאל אקדמי.
סטודנטים המתקבלים לחברות בקרן משתתפים בתוכנית למנהיגות חברתית, לוקחים חלק בעשיה בקהילה, נהנים מליווי אישי של צוות התוכנית וממלגה משמעותית.

קרן אייסף מעודדת בקרב הסטודנטים את מימוש היכולות האישיות תוך שאיפה להצלחה בלימודים, מחויבות חברתית וחיזוק הזהות האישית.

קרן אייסף שואפת לראות את בוגריה משתלבים בעמדות מפתח, תוך שילוב מודעות ועשיה חברתית, ומציעה לבוגריה השתלבות ופעילות בארגון הבוגרים.

לפרטים נוספים וליצירת קשר:

טלפון: 03-5624448

אתר אייסף: http:///www.isef.org.il

כמו כן, ניתן לפנות למשרדי הדיקן במוסד האקדמי.