Welcome, It's

Higher Education for Care Leavers without Family Support

המנהל לסטודנטים עולים

פעילות המינהל לסטודנטים עולים מתמקדת בארבעה מישורים עיקריים:

עידוד עליה, ייעוץ והכוון – מידע על אפשרויות הלימוד בארץ, תנאי הרישום והקבלה, ייעוץ בבחירת מסלול לימודים. השרות ניתן למועמדים הנמצאים בארץ ובחו"ל.

סיוע (נפשי סוציאלי ואקדמי) – סיוע נפשי לנזקקים, שרותי רווחה, שעורי עזר ותמיכה אקדמית.

שילוב וקליטה חברתית – לווי אישי של מדריך, טיולים להכרת הארץ, סמינרים לציונות מורשת יהודית ואזרחות, התנדבות בקהילה, הכנה לתעסוקה, פעילויות לשילוב בחברה ובתרבות הישראלית.

סיוע פיננסי – מימון שכר לימוד, מלגות קיום לנזקקים והלוואות.

עובדי המינהל מלווים את הסטודנטים העולים לאורך מסלול הלימודים, בלימודי האולפן, בתוכניות ההכנה ובמשך הלימודים במוסדות השונים.

לפרטים נוספים וליצירת קשר:

טלפונים של משרדי המנהל:

באזור תל אביב-  03-5209180/1/3

באזור חיפה  – 04-8631148   

באזור ירושלים  – 02-6214541

באזור באר שבע  – 08-6261229

אתר: http://www.studentsolim.gov.il/studentsolim