Welcome, It's

Higher Education for Care Leavers without Family Support

אקדמיה בראש שקט

המינהל לחינוך התיישבותי פנימיתי, עלית הנוער במשרד החינוך והמנהל לסטודנטים עולים מציעים פרויקט מיוחד לסטודנטים יוצאי אתיופיה:  

גרים בפנימייה לומדים במוסדות להשכלה גבוהה ונהנים מסיוע מיוחד 

התוכנית פתוחה בפני צעירים שעלו מאתיופיה, בוגרי החינוך הפנימייתי במשרד החינוך, הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה ונהנים מסיוע המנהל לסטודנטים עולים. התוכנית פתוחה לסטודנטים שכבר לומדים במוסדות להשכלה גבוהה ולסטודנטים "חדשים" שיתחילו ללמוד בשנה"ל הקרובה.  

מה מקבלים ?  

שכר לימוד

מלגות קיום

מגורים  וכלכלה מלאה , שרותי החזקה, כביסה וכו'

ליווי צמוד 

הסטודנטים ישוכנו במבנה נפרד כאשר החדרים יותאמו לצרכים של סטודנטים בוגרים.  את הקבוצה ילווה מדריך צמוד והסטודנטים ייהנו מפעילות חברתית ,טיולים ושירותים נלווים הניתנים ע"י סגל הפנימייה.  

מה נותנים בתמורה?  

פעילות התנדבותית בפנימייה ע"פ תוכנית שתקבע בכל מוסד.  

למה כדאי ?  

לומדים בראש שקט !  

מגורים וכלכלה ללא תשלום של הסטודנט יאפשרו להשקיע את מירב הזמן והכוחות להצלחה בלימודים . 

איפה נרשמים ?  

במשרדי המנהל לסטודנטים עולים  

באזור תל אביב-  03-5209180/1/3

באזור חיפה  – 04-8631148    

באזור ירושלים  – 02-6214541

באזור באר שבע  – 08-6261229

למידע נוסף: אתר המנהל לסטודנטים עולים