Welcome, It's

Higher Education for Care Leavers without Family Support

הלב

עמותת "הלב" שמה לעצמה יעד לפעול למען יוצאי פנימיות בישראל. התוכנית פועלת להכנה לחיים עצמאיים של ילדים ובני נוער בוגרי פנימות וכאלה שנצרו מפנימיות. התכנית מושתתת על בסיס מודל הקיים בארה"ב ובקנדה. 

העמותה משלבת תכניות התערבות בקהילה הכוללים: תגבור לימודי, מתן רווחה חינוכית, תרפיה, טיפוח והעצמה באמצעות קולנוע, מוסיקה ואומנות, קבוצות התמודדות טיפוליות להורים לילדים בעייתיים, קורסים בתחום המחשב, הכשרה מקצועית והכנה ללימודים אקדמיים. הפרויקט עומד לרשות הבוגרים גם לאחר גיל 18 בליווי לקראת גיוס, מציאת תעסוקה, הכשרה ולימודים.

בשנים האחרונות הצליחה עמותת "הלב" לשלב בוגרים רבים - יוצאי פנימיות אל המעגל האקדמי ולקראת גיוס לצבא. במקביל מתבגרים רבים קיבלו הכשרה במסגרת הכנה לחיים עצמאיים וכיום הם מהווים גורם ממנף בחברה הישראלית.

לפרטים נוספים וליצירת קשר:

טלפון: 03-6393968

האתר: http://www.halevcenter.com