Welcome, It's

Higher Education for Care Leavers without Family Support

ברשימה שלהלן מופיעים מידע ופרטי התקשרות של ארגונים ועמותות המסייעות בהשתלבות במוסדות להשכלה גבוהה ומספקות מענים ומשאבים שונים במהלך לימודיכם.
כמו כן, ניתן להצטרף לקבוצה בפייסבוק במסגרתה ניתן לשמוע ולשתף לגבי הניסיון האישי, משאבים אפשריים לעזרה, מלגות וטיפים:  
השכלה גבוהה לבוגרי פנימיות ואומנה

אם אתם חושבים שיש לכם מידע שחשוב להביאו לידיעתם של בוגרי פנימיות ומשפחות אומנה, אנא צרו אתנו קשר ונשמח להביאו לידיעתם.