Welcome, It's

השכלה גבוהה לבוגרי פנימיות ומשפחות אומנה

השכלה גבוהה לבוגרי פנימיות ומשפחות אומנה

בשנים האחרונות גובר העניין במצבם של צעירים שהיו בפנימיות ובמשפחות האומנה. מחקרים ועדויות רבות מהשטח מראים שצעירים אלו מתמודדים עם קשיים רבים לאחר שסיימו את השהות שלהם במסגרת החוץ ביתית. בעקבות כך נעשים מאמצים לקדם מדיניות ושירותים שיוכלו לקדם את הצעירים, בעיקר אלו שאין להם תמיכה רבה ממשפחתם. השתלבות במוסדות להשכלה גבוהה, אוניברסיטאות ומכללות היא אחת הדרכים היעילות ביותר להתקדם בחברה הישראלית ולבנות עתיד טוב יותר. אולם, רק מעטים יחסית מהבוגרים של המסגרות החוץ-ביתיות של פנימיות ומשפחות אומנה ממשיכים בלימודים. [ עוד…]

הפעילויות שלנו

מחקר

מחקר כמותי 1. ערכנו מחקר על מנת ללמוד על האווירה החינוכית במסגרות ההשמה והציפיות בתחום ההשכלה של ילדים במסגרות השמה בגרמניה ובישראל. השתמשנו בכלי מחקר [ עוד…]
מחקר איכותני ערכנו ראיונות עומק עם 17 בוגרי השמה חוץ ביתית בגרמניה ועם 11 בישראל. סיפורי החיים שלהם אפשרו לנו לחקור ולזהות את גורמי המפתח שמקדמים ואת אלו [ עוד…]

העצמה של בוגרי השמה

פרויקט דגל של אוניברסיטת בר אילן- אוניברסיטת בר אילן למענם של ילדים, בני נוער וצעירים מחוץ לבית הוריהם [ עוד…]
קבוצות לבוגרי השמה בישראל ובגרמניה הקמנו קבוצות של סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה שהם בוגרי השמה. הקבוצות משמשות הן לתמיכה הדדית והן על מנת לפעול לטובת צעירים [ עוד…]
יום חשיפה לאקדמיה לבוגרי התוכנית גשר לעצמאות במסגרת הפרויקט התקיים יום חשיפה לאוניברסיטה לצעירים בוגרי פנימיות המשתתפים בתוכנית "גשר לעצמאות". היום כלל מידע על הכניסה לאקדמיה: [ עוד…]
קבוצות פייסבוק קבוצות פייסבוק הוקמו בגרמניה ובישראל. חברי קבוצות הפייסבוק הם בוגרי השמה חוץ ביתית שהינם סטודנטים או שהם מתכוונים להשתלב במוסדות להשכלה [ עוד…]
אתר אינטרנט הקמנו אתר בשלוש שפות (אנגלית- עברית- גרמנית). האתר כולל מידע על הפרויקט, מחקרים בנוגע למצבם של בוגרי השמה, מידע וטיפים לבוגרי השמה הלומדים [ עוד…]

העלאת מודעות וקידום שינויים במדיניות

יצרנו קשר עם אנשי מפתח בשירותי הרווחה ובארגוני המגזר השלישי בגרמניה ובישראל במטרה להעלות את מודעותם למצבם של ילדים בהשמה ושל בוגרי השמה [ עוד…]